NAVIGATION
SOCIAL NETWORK
ADDRESS BELGIUM TeamTalent Sphere Business Park Z.3 Doornveld 140-149, Gebouw 8 1731 Zellik België
CONTACT info@teamtalent.be tlf: 0034 659 24 74 51

u zoekt een speld in een hooiberg?
Menselijk talent is, naast het kapitaal, de motor van de groei en ontwikkeling van elk bedrijf. Niet het juiste gekwalificeerd talent vinden betekent een rem op de groei. Samen met de zusterorganisatie in Spanje slaagt TeamTalent erin een link te creëren tussen werkgever en werknemer, tot voordeel van beiden. Bij het selectieproces staan flexibiliteit en persoonlijke benadering voorop bij ons. Met zeer veel aandacht voor het individu en zijn specifieke vaardigheden, kunt u als ondernemer rekenen op gemotiveerd, goed opgeleide professionals voor een korte of langere periode. U bent vrij onder welke vorm u de nieuwe werknemer wilt contracteren.
WAAROM GAAN MENSEN WERKEN IN EEN ANDER LAND? DE MOTIVERING OM TE VERHUIZEN IS EEN BELANGRIJK SELECTIECRITERIUM BIJ TEAMTALENT Betere economische kansen Avontuur Nieuwe vaardigheden Nieuwe taal aanleren Talenkennis opkrikken Andere culturen leren kennen Carrièrebooster
· · · · · · ·
“Great vision without great people is irrelevant” - Jim Collins, Good to Great -

LANDEN

Iedereen kent intussen de desastreuze gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt in Zuid-Europa. Duizenden goed opgeleide professionals vinden geen job en zijn genoodzaakt om te emigreren. De Oost-Europese landen blijven struikelen over de opwaardering van hun arbeidsmarkt: de carrièrekansen blijven beperkt en de jobs blijven onderbetaald. De instroom vanuit deze Europese landen verloopt vrij vlot, dankzij de snelle homologatieprocedure van de diploma’s en de open grenzen. We zijn ook actief in niet-Europese landen, en dat vraagt meer geduld. Vooral geduld van u, als werkgever. De regelgeving inzake arbeidsimmigratie is immers nog niet aangepast aan huidig tekort aan arbeidskrachten. Het is daarom soms traag en onvoorspelbaar. Niettegenstaande begeleiden wij u van A tot Z, en delen we de inspanningen om tot een goed resultaat te komen.

HINDERNISSEN

TeamTalent heeft door de jaren heen reeds heel wat watertjes doorzwommen qua buitenlandse rekrutering. Wij bieden een antwoord op de vele vragen die u allicht heeft, zoals - Zijn de professionals goed opgeleid? - Wie zorgt voor de homologatie van het diploma? - Kunnen zij zich aanpassen aan onze manier van leven? - Wat met de taal? Integreren zij zich gemakkelijk? - Worden zij goed begeleid bij aankomst in het nieuwe thuisland? Mocht u rekruteren in het buitenland als een drempel ervaren, dan nemen wij graag uw twijfels weg in een persoonlijk gesprek. Wij werken alleszins met kandidaten, die zich heel bewust zijn van de consequenties van een buitenlandse job. Alleen al hun inspanningen om in een ander land te gaan werken onderschrijft hun motivatie.

NIET-MEDISCHE PROFIELEN

ONGESCHOOLD TOT HOOGOPGELEID

MEDISCHE PROFIELEN

MET OF ZONDER ERVARING
De nood aan zorgverleners in de zorgsector is continu aanwezig. Niettegenstaande de vraag fluctueert qua aantallen en afdelingen zal de schaarste steeds blijven bestaan wegens onze vergrijzende bevolkingspiramide. Het werken met buitenlandse zorgverleners is daarom een noodzakelijk onderdeel van het personeelsbeleid geworden, en dit vooral om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven garanderen aan onze zorgvragers. Rekruteren in de sociale sector vraagt een specifieke aanpak.
Mogelijke beroepen : - verpleegkundige - tandarts - algemene arts -…
De prognoses in de Belgische arbeidsmarkt zijn niet min. De verwachting is dat de economische groei afgremd zal worden door het tekort aan geschikte werknemers. Het tekort is acuut aan het worden en dat verplicht u als ondernemer om over de grenzen te kijken. Wij rekruteren binnen uitgebreide vakdomeinen, van een arbeider in de vleesindustrie en middenkader in de IT tot een topkader in de Finance. Vraag het ons, en wij kijken samen naar een actieplan.
Mogelijke beroepen : - calculator bouw - chauffeur - IT-specialist - technicus industriële installaties - …

REKRUTERINGSPROCES

DIVERSE MEDIA

Wij investeren in de publicatie van uw vacature en maken deze bekend via de kanalen, passend bij het profiel.
Vanzelfsprekend hebben wij eerst een intakegesprek met u om goed te begrijpen wat het profiel van de kandidaat is, dat u zoekt. Eens de functievereisten duidelijk zijn, kan het rekruteringsproces van start gaan.

ADMINISTRATIE

Wij hechten veel belang aan het eerste contact met de kandidaat: de schrijfstijl, omgangstaal en lay out van CV zijn een selectiecriterium.

ONLINE APPLICATIE

De screening wordt gedaan op basis van de online ingevulde kandidatuurstelling. Matcht het profiel met de functievereisten?

UITNODIGING

De kandidaat wordt geëvalueerd op kennis, ervaring, taalvaardigheid en uitstraling.

INPUT WERKGEVER

Onze ervaring met de kandidaat delen wij met u en we overleggen over de volgende stappen. Het selectieproces kan ook online gevolgd worden.

MET OF ZONDER U

We gaan nog dieper in op de kennis en de ervaring, met als doel de twijfels weg te nemen, zowel bij u als bij de kandidaat.

VERHUIS

U heeft uw talent gevonden en nu kan de verhuis naar het nieuwe thuisland starten. Wij helpen bij alles: het vinden van een geschikte woonst, het openen van een bankrekeningnummer, het afsluiten van een brandverzekering en van een mutualiteit. Als de nieuwe werknemer een partner en/of kinderen heeft, dan helpen wij ook hen. Wij informeren over de arbeidsmogelijkheden, wij zoeken crèche of school, enz…

TALENT

Alvorens definitief te selecteren screenen we de kandidaat (financieel, penaal, sociale media, reputatie). Dan beslist u om de kandidaat direct aan te werven of om de kandidaat een taalcursus te laten volgen.
Selectie
Arbeidscontract
Tweede gesprek
Overleg
Eerste gesprek
Evaluatie CV’s
Inflow CV’s
Vacature
TOP > TOP >
MENSELIJK TALENT ALS DE SLEUTEL TOT SUCCES

PROFIELEN

Taalcursus
 
TRAINING CENTRE EmpleoTraslado Carrer la Creu 17136 Albons España
CONTACT info@empleotraslado.com tlf: 0034 629 38 98 20

NIET-MEDISCHE

PROFIELEN

ONGESCHOOLD TOT HOOGOPGELEID

MEDISCHE PROFIELEN

MET OF ZONDER ERVARING
u zoekt een speld in een hooiberg?
Menselijk talent is, naast het kapitaal, de motor van de groei en ontwikkeling van elk bedrijf. Niet het juiste gekwalificeerd talent vinden betekent een rem op de groei. Samen met de zusterorganisaties in Spanje slaagt TeamTalent erin een link te creëren tussen werkgever en werknemer, tot voordeel van beiden. Bij het selectieproces staan flexibiliteit en persoonlijke benadering voorop bij ons. Met zeer veel aandacht voor het individu en zijn specifieke vaardigheden, kunt u als ondernemer rekenen op gemotiveerd, goed opgeleide professionals voor een korte of langere periode. U bent vrij onder welke vorm u de nieuwe werknemer wilt contracteren.
Vacature
“Great vision without great people is irrelevant” - Jim Collins, Good to Great -

PROFIELEN

TOP > TOP >

LANDEN

Iedereen kent intussen de desastreuze gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt in Zuid-Europa. Duizenden goed opgeleide professionals vinden geen job en zijn genoodzaakt om te emigreren. De Oost-Europese landen blijven struikelen over de opwaardering van hun arbeidsmarkt: de carrièrekansen blijven beperkt en de jobs blijven onderbetaald. De instroom vanuit deze Europese landen verloopt vrij vlot, dankzij de snelle homologatieprocedure van de diploma’s en de open grenzen. We zijn ook actief in niet-Europese landen, en dat vraagt meer geduld. Vooral geduld van u, als werkgever. De regelgeving inzake arbeidsimmigratie is immers nog niet aangepast aan huidig tekort aan arbeidskrachten. Het is daarom soms traag en onvoorspelbaar. Niettegenstaande begeleiden wij u van A tot Z, en delen we de inspanningen om tot een goed resultaat te komen.

REKRUTERINGSPROCES

Vanzelfsprekend hebben wij eerst een intakegesprek met u om goed te begrijpen wat het profiel van de kandidaat is, dat u zoekt. Eens de functievereisten duidelijk zijn, kan het rekruteringsproces van start gaan.

ADMINISTRATIE

Wij hechten veel belang aan het eerste contact met de kandidaat: de schrijfstijl, omgangstaal en lay out van CV zijn een selectiecriterium.
Inflow CV’s

ONLINE APPLICATIE

De screening wordt gedaan op basis van de online ingevulde kandidatuurstelling. Matcht het profiel met de functievereisten?
Evaluatie CV’s

UITNODIGING

De kandidaat wordt geëvalueerd op kennis, ervaring, taalvaardigheid en uitstraling.
Eerste gesprek
INPUT WERKGEVER Onze ervaring met de kandidaat delen wij met u en we overleggen over de volgende stappen. Het selectieproces kan ook online gevolgd worden.
Overleg

MET OF ZONDER U

We gaan nog dieper in op de kennis en de ervaring, met als doel de twijfels weg te nemen, zowel bij u als bij de kandidaat.
Tweede gesprek

TALENT

Alvorens definitief te selecteren screenen we de kandidaat (financieel, penaal, sociale media, reputatie). Dan beslist u om de kandidaat direct aan te werven of om de kandidaat een taalcursus te laten volgen.
Selectie

RELOCATIE

U heeft uw talent gevonden en nu kan de verhuis naar het nieuwe thuisland starten. Wij helpen bij alles: het vinden van een geschikte woonst, het openen van een bankrekeningnummer, het afsluiten van een brandverzekering en van een mutualiteit. Als de nieuwe werknemer een partner en/of kinderen heeft, dan helpen wij ook hen. Wij informeren over de arbeidsmogelijkheden, wij zoeken crèche of school, enz…
Arbeidscontract
TeamTalent heeft door de jaren heen reeds heel wat watertjes doorzwommen qua buitenlandse rekrutering. Wij bieden een antwoord op de vele vragen die u allicht heeft, zoals - Zijn de professionals goed opgeleid? - Wie zorgt voor de homologatie van het diploma? - Kunnen zij zich aanpassen aan onze manier van leven? - Wat met de taal? Integreren zij zich gemakkelijk? - Worden zij goed begeleid bij aankomst in het nieuwe thuisland? Mocht u rekruteren in het buitenland als een drempel ervaren, dan nemen wij graag uw twijfels weg in een persoonlijk gesprek. Wij werken alleszins met kandidaten, die zich heel bewust zijn van de consequenties van een buitenlandse job. Alleen al hun inspanningen om in een ander land te gaan werken onderschrijft hun motivatie.
De nood aan zorgverleners in de zorgsector is continu aanwezig. Niettegenstaande de vraag fluctueert qua aantallen en afdelingen zal de schaarste steeds blijven bestaan wegens onze vergrijzende bevolkingspiramide. Het werken met buitenlandse zorgverleners is daarom een noodzakelijk onderdeel van het personeelsbeleid geworden, en dit vooral om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven garanderen aan onze zorgvragers. Rekruteren in de sociale sector vraagt een specifieke aanpak.
Mogelijke beroepen : - verpleegkundige - tandarts - algemene arts -…
De prognoses in de Belgische arbeidsmarkt zijn niet min. De verwachting is dat de economische groei afgremd zal worden door het tekort aan geschikte werknemers. Het tekort is acuut aan het worden en dat verplicht u als ondernemer om over de grenzen te kijken. Wij rekruteren binnen uitgebreide vakdomeinen, van een arbeider in de vleesindustrie en middenkader in de IT tot een topkader in de Finance. Vraag het ons, en wij kijken samen naar een actieplan.
Mogelijke beroepen : - calculator bouw - chauffeur - IT-specialist - technicus industriële installaties - …

HINDERNISSEN

WAAROM VERHUIZEN? BELANGRIJK SELECTIECRITERIUM BIJ TEAMTALENT Betere economische kansen * Avontuur * Nieuwe vaardigheden * Nieuwe taal aanleren * Talenkennis opkrikken * Andere culturen leren kennen * Carrièrebooster
MENSELIJK TALENT ALS DE SLEUTEL TOT SUCCES
Taalcursus
NAVIGATION
ADDRESS TeamTalent Sphere Business Park Z.3 Doornveld 140-149, Gebouw 8 1731 Zellik BELGIUM
CONTACT info@teamtalent.be 0034 659 24 74 51
SOCIAL NETWORK
TEAMTALENT
TEAMTALENT